Fabrika : Ağır Sanayi Bölgesi Best İlerisi - BALIKESİR
trenruar

Etik

  • İş etiği iş dünyasındaki davranışlara rehberlik etmek üzere geliştirilen ve genel geçerliliğe sahip ve evrensel olarak kabul görmüş ahlaki ilkeler bütününü kapsamaktadır.
  • Gerek sahip oldukları ekonomik güç, gerekse ürettikleri mal ve hizmetlerle toplumu etkiledikleri için; şirketlerin birbirlerine, çalışanlarına, müşterilerine, devlete, topluma ve diğer toplumlara karşı yükümlülükleri bulunmaktadır.
  • Şirketlerin uzun vadede başarılı olabilmeleri için ise güvenilir olmalarına ve bu çerçevede etik davranışlarda bulunmalarına bağlıdır.
  • Erdil Akü, gerek yurtiçinde gerekse de yurtdışında, iş yaptığı kişi ve kuruluşlara, içinde bulunduğu topluma, müşterilerine, tedarikçilerine, ortaklarına ve çalışanlarına karşı tüm eylem ve işlemlerinde etik ilke ve kurallara uygun tutum ve davranış içinde bulunacaktır.

ERDİL AKÜ.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: