Fabrika : Ağır Sanayi Bölgesi Best İlerisi - BALIKESİR
tren

Sıkça Sorulan Sorular

Anasayfa » Sıkça Sorulan Sorular

Akü Nedir?
Akü temel olarak elektrik enerjisini, kimyasal enerjiye çevirip onu depo eden ve ihtiyaç duyulduğunda bu enerjiyi kullanmaya yarayan nesnedir. Bütün aküler yapısal olarak birbirine benzer ve bir grup elektrokimyasal hücreden oluşur. Her hücre bir pozitif, bir negatif elektrot ve bir ayıraçtan (seperatörden) oluşur. Her akünün bir kullanım süresi vardır, akünün kalitesine, imalatına göre bu süre değişiklik gösterebilir. Akünün çok çabuk boşalması ya da zaman içerisinde sorun çıkartması, akünün ömrünü doldurduğunun habercisidir. Kullanılan akünün kalitesine, aracın elektrik kullanımına, hava şartlarına, aracın park haline bekleme süresine ve uzun süre aracın çalıştırılmaması gibi faktörlere bağlı olarak akünün miladı dolabilir. Akünün çabuk boşalması ; araç uzun süre kullanılmazsa, araç içindeki elektrik, radyo-cdçalar gibi sistemlerin yoğun kullanımı, farların açık unutulması gibi sebeplerle akü boşalabilir.

Akü Kullanım Talimatı

 • Akü yüzeyi kuru ve temiz olmalıdır. Akü yüzeyinin rutubetli ve pis olması akünün kendiliğinden deşarj olmasına sebep olur. Bu olaya self deşarj denir. Self deşarjı önlemek için aküyüzeyi sodalı su ile silinip su ile yıkanır ve kurumaya bırakılır. Çabuk kuruması istenilen durumlarda su emme özelliği olan bir bez ile silinir. Bu amaçla basınçlı hava kullanılmaz.
 • Her teknik servis kontrolünde akü kutup başı kelepçelerinin sıklığını ya da oksitlenme durumunu kontrol ettirin.Oksitlenme, özellikle soğuk havalarda marş motorunun normal çalışmasını önler.Eğer kelepçede oksitlenme var ise sıcak su ile kutup başını yıkayarak oksitlenmeyi giderin. Daha sonra kutup başları üzerine ince tabaka halinde vazelin sürülür. Vazelin oksitlenmeye karşı gres yağından daha iyi sonuç verir.Unutmayın gevşek kelepçe kutupbaşının erimesine ve akünüzün yanmasına kadar uzanabilecek olumsuzluklara sebep olabilir ve oksitlenmeden kaynaklanacak ek direçler akünüzün şarj olmamasına sebep olur.
 • Akü tespit bağlantısı normal sıkılıkta olmalıdır. Akü tespit bağlantısı gevşek olmamalı ve tespit vidalan aşırı sıkılmamalıdır. Tespit vidalarının fazla sıkılması akü kutusunun hasar görmesine yol açar.
 • Eleman toz kapakları üzerindeki deliklerin açık olmasına dikkat edilmelidir.
 • Elemanlarda ki elektrolit seviyesi normal olmalıdır. Elektrolit içindeki su zamanla buharlaşarak seviyenin düşmesine sebep olur. Seviye düştüğünde, plakaları 1 ila 1,5 cm örtecek şekilde yalnızca saf su ilave edilerek tamamlanır. Bakımlı akü grubu için düzenli olarak her 3 ayda bir akü elektrolit seviyesini yetkili servisinizde kontrol ettiriniz. Bakımsız akü grubu için, yıllık 20.000 km’den fazla kullanım durumunda da 3 aylık periyotlatda servis kontrolünüzü yaptırın.
 • Teknik servis bakımlarında akünüzün voltajını kontrol ettiriniz. Bu kontrolü motor soğuduktan 1 saat sonra yapmanız akünüzün gerçek voltaj değerini görmenizi sağlayacaktır. Eğer voltaj değeri 12,40-12,60 volt arasında ise aküyü söktürerek 3-6 saat 1/20 Cn ( akü kapasitesinin 1/20 değeri ile şarj ettiriniz. ) Şarj sonu akü voltajını akü dinlendilkten 1 saat sonra alınız . Eğer akü voltajı >12,70 volt ise şarjı bitirebilirsiniz.
 • Devamlı çalışmayan araçların aküleri ayda bir şarja bağlanarak akünün sülfatlaşması önlenmelidir.

Akü Servis Talimatı

Akü Seçimi ve Montajı:

 • Akünü seç kısmından aracınızın donanımına uygun aküyü seçiniz.
 • Akünüzü aracınıza bağlamadan önce voltaj ve yoğunluk değerlerini kontrol ediniz.Voltaj değeri 12,60 V’den yüksek olmalıdır, aksi taktirde yeniden şarj edin.Yoğunluk değeri ise 27 °C’de 1,270 gr/cm3’ den yüksek olmalıdır.
 • Akü voltaj değeri voltmetre ile kontrol edip doğruluğundan emin olunuz. Yanlış bağlanan kutup başları hem akünüze hem de otomobilinizin elektrik sistemine ciddi zarar verecektir.
 • Kablo bağlantıları ve akü tablasını dikkatle kontrol ederek temizleyin ve akümülatörü yerleştirin.
 • Önce pozitif (+) kabloyu bağlayın, sonra negatif (-) topraklı kabloyu bağlayın. Bağlantının fazla sıkı olması kutup başlarının kopmasına, bağlantının yeterince sıkı olmaması ise ark oluşmasına yol açar.
 • Kutup başlarını ve kablo uçlarını paslanmaya karşı koruyucu madde(vazelin veya ince motor yağı) ile kaplayın.

Akü Ölçüm ve Şarj İşlemi:

 • Buşonu açılabilen akülerde şarj süresi 20°-35°C arasında, bütün hücrelerdeki elektrolit yoğunluğunun 1.280 g/cm3 olmasına bağlıdır. Bu değere erişildiğinde şarj kesilir. Yarım saat dinlendirilerek araca takılır.
 • Aynı anda ve aynı kapasitede birden fazla akü paralel olarak şarj edebilir.
 • Aşırı şarj akünün ömrünü kısaltır.

Şarj ederken:

 • Şarj cihazının açık olmadığından emin olun.
 • Aküde şarj seviyesini tespit edin.
 • Aküyü şarj cihazına, pozitif-pozitife, negatif-negatife olacak şekilde bağlayın.
 • Şarjdan sonra uçları ayırmadan önce ilk olarak şarj cihazının kapatın.
 • İlave şarjın gerekip gerekmediğini tespit etmek için açık devre voltajı ve göz yoğunluklarını ölçün. (tam şarj durumu için “ >12.60 ” olmalıdır)

Yeşil renk: Akünüzün şarjlı olduğunu

Siyah renk: Akünüze şarj gerektiğini

Renksiz ise: Akünüze saf su ilave etmeniz gerektiğini belirtmektedir.

Akü Stoklama:

 • Stoklamada FIFO ilkesine göre hareket edilir.Akünün şarj tarihine bakılarak, ‘İlk Giren İlk Çıkar’ prensibine göre satış yapılmalıdır.
 • Stok alanları serin, kuru, nemsiz bir ortam ve maksimum 25 °C sıcaklıkta olmalıdır. Her 10 °C’lik artış ile raf ömrü % 50 azalır.
 • Aküler direk güneş ışığında veya kar altında bekletilmemelidir.
 • Aküler düz bir konumda ve aralarına strafor konarak istiflenmelidir.Paletlerde iki sıra üst üste konularak depolanabilir.
 • 25 °C sıcaklıkta, Ca-Ca bakım gerektirmeyen sulu şarjlı akümülatörler 6 ay, Hibrit aküler 3 ay şarjını kaybetmeden depolanabilir.
 • Aküler deşarj olmuş vaziyette depolanmamalıdır, aksi taktirde zarar görürler.
 • Yeniden şarj esnasında asit taşmasına ve sıcaklığın 52°C’nin üzerine çıkmasına izin vermeyin.Sıcaklığın yükseldiği durumda şarj akımını düşürün veya akü soğuyuncaya kadar şarjı kesin. Yüksek şarj sıcaklığı akünüze zarar verir.

Emniyet Tedbirleri:

 • Şarj alanları havalandırılmalıdır.
 • Aküde oluşan Hidrojen gazının ateş alıp patlamasını önlemek için kıvılcım, alev, sigara, kaynak vb. ateş kaynakları uzak tutulmalıdır.
 • Akü ile çalışma esnasında asit sıçrama tehlikesine karşın koruyucu gözlük, maske ve eldiven kullanın. Sulu aküleri herhangi bir yana 45 °C`den fazla eğmeyin. Asit ile temas durumunda, önce bir bezle kurulayın, ardından bol su ile yıkayınız.
 • Aküyü ve elektrolit sıvısını çocuklardan uzak tutunuz.
 • Donmuş aküyü şarja bağlamadan önce, asitin 15°C’ ye kadar yükselmesini bekleyin.
 • Bakım sırasında oluşabilecek kıvılcımlara engel olabilmek için ilk olarak topraklanmış kablo bağlantısının çıkartılıp yine en son olarak da bu bağlantının takılması gerekmektedir.
 • Araçtan bir aküyü sökerken önce (-) negatif olan kutup başını sökün, araca aküyü takarken önce (+) pozitif kutup başını bağlayın.
 • Akünün sarsıntıya izin vermeyecek şekilde monte edilmiş olmasına ve bağlantılarının sıkılığına özellikle dikkat ediniz. Böylece vibrasyonun yol açtığı arızalar en aza indirgenebilir.

Akü Sorunları ve Çözümleri

 • Akünüz hiç çalışmıyorsa, ya akü deşarj olmuştur, ya da kendi içinde bir arıza vardır. Yeni bir akü ile değiştirin.
 • Marşta zorlanma var ise, akü boşalmış olabilir. Bu durumda akü şarj edilebilir.
 • Akünüz çok çabuk ve sık deşarj oluyorsa, aküde kısa devre ya da sülfatlaşma olabilir.Akünün şarj seviyesini kontrol edin.
 • Kapaklardan asit taşıyorsa, aküdeki sıvı seviyesini azaltın.
 • Akü kullanım esnasında fazla ısınıyorsa, arabanız yüksek voltajla şarj ediyor olabilir.Bu nedenle aracınızın şarj sistemini kontrol ettirin.
Garanti Şartları Nelerdir?

GARANTİ ŞARTLARI

 1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 1 – 2 yıldır.
 2. Malın tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
 3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulanmadığının belirlemesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edilebilir.

 1. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 2. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

GARANTİ KAPSAMI VE UYGULAMASI

ERDİL AKÜLERİ garanti şartları ve kullanım kılavuzuna uyulmak koşulu ile bütün parçaları 1yıl (12 ay) – 2 yıl (24 ay) firmamızın garantisi altındadır.

 1. Akümülatörlerimiz starter (yol verme) kurşun-asit, TS EN 50342-1 standart kapsamındaki akümülatörlerdir. Bu tip akümülatörler farklı amaçlarda kullanılması halinde garanti kapsamına girmez.
 2. Akümülatör arıza yaptığı takdirde hiçbir yere götürülmeden derhal servis destek birimine GARANTİ KARTI ile birlikte elektroliti boşaltılmadan getirilmelidir.
 3. Aracın elektrik donamındaki hata ve arızaların (marş, şarj dinamosu, konjektör, elektrik tesisatındaki kaçak, sürekli yanık kalan lamba… vb.)aküde yapacağı sertleşme ve aşırı şarj aracın çalıştırılmasından, beklemesinden kaynaklanan sertleşme, kıvılcım kısa devre yaptırma ve gevşek bağlama nedeni ile oluşan patlamalar, akünün ters bağlanmasından oluşan akü ve araç hasarları, ERDİL AKÜ yetkili satıcıları dışında konulan hatalı asit, su ve diğer yabancı maddeler nedeni ile oluşan yıpranmalar, dış etkiler nedeni ile oluşan tahribatlar (doğrudan güneşe ve yağışa maruz kalma, donma ve darbeler, araca uygun olmayan akü seçiminden doğan erken yıpranmalar ile akümülatör vasıtaya takıldıktan sonra kutup başı kutu-kapak kırık ve çatlakları için yapılan müracaatlar ve çift akü kullanan araçlarda akülerin herhangi birinden ayrı çıkış alınması halinde doğacak akü arızaları GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.
 4. Akümülatör kullanma talimatına uygun olarak hareket edilmiş ve arıza nedeni ile herhangi bir ERDİL AKÜ yetkili satıcısına getirilmiş ise arızalı akü satıcımız tarafından düzenlenecek arızalı raporu ile fabrikamıza gönderilecektir.
 5. Ana teknik serviste akü üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, satış tarihinden itibaren garanti süresi içinde ortaya çıkan fabrikasyon arızalı aküler eşdeğer yenisi ile değiştirilecektir.
 6. Kullanım hatası sebebi ile arıza yapan akülerin sadece HURDA BEDELİ veya müşterinin isteği doğrultusunda istenir ise akü iade edilir.
 7. Araç kaynaklı deşarj akülerin şarj işlemi ücret karşılığında servisler tarafından yapılır.
 8. Garanti süresi ticari amaçlı satışlar için km sınırı olmaksızın 12 aydır.Bu sınıfa ticari taksi,dolmuş,,otobüs,veya yolcu taşıyan minibüsler dahildir.
 9. Ticari taksiler Taksi aküsü kullandığı takdirde garanti süresi 12 aydır. Ticari taksiler için Taksi aküsü haricindeki aküler garanti kapsamına girmez ve garanti şartları geçerli değildir.
 10. Şehirlerarası otobüsler otobüs aküsü kullandığı takdirde garanti süresi 12 aydır. Otobüs aküsü dışındaki aküler garanti kapsamına girmez ve garanti şartları geçerli değildir.
 11. Özelikle LPG’li araçlar ve telsiz, telefon, televizyon ve alarm vs. gibi her türlü ilave yardımcı teçhizat ve donanımı olan araçlar mutlaka normalden büyük kapasitede akümülatör seçmelidirler. Garanti ancak bu durumlarda geçerli olur.
 12. Akümülatörün periyodik bakımlarında verilen hizmet karşılığında işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilmez. Ancak araçtan kaynaklana problemler sebebiyle yapılması gereken (ikmal) şarj ve bakım giderleri bu kapsama girmez. Periyodik bakım şartlarına uymayan araçların akülerine (ilk 6 ayda en az 1,ilk 12 ayda en az 3 bakım yaptırmayan)garanti şartları uygulanmaz.
 13. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen akünün garanti süresi, daha önce satın alınan akünün kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

(*) Ticari amaçlı satışlar için garanti süresi: 1 yıl (12 ay)

(*) Hususi araçlar için garanti süresi 2 yıl (24 ay)

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
error: İçerik Korunuyor !!